Appendix 1

Vragenlijst patiënt

Geslacht

Medisch Implantaat

Leeftijd

Opleidingsniveau

Eigen ervaring implantaat:

 • Sinds wanneer heeft u uw implantaat?
 • Bent u tevreden met uw implantaat?
 • Heeft u wel eens problemen ondervonden met (naam medische implantaat)?
 • Hoe bent u toen geholpen?

 

Informatieverstrekking:

 • Hoe bent u over uw (naam medische implantaat) geinformeerd?
 • Zat er een handleiding bij uw (naam medische implantaat)?
  — Zo ja, heeft u de handleiding doorgelezen?
  – Zo ja, vond u de informatie duidelijk/ zo nee, waarom heeft u de handleiding niet doorgelezen?
  — Zo nee, wat vindt u ervan dat er geen handleiding was bijgeleverd?


Draadloos gebruik:

 • Werkt uw implantaat op een draadloos netwerk (voorbeelden zijn: home monitoring/ telemonitoring, uploaden van data vanaf uw implantaat naar de pc)?
  — Zo niet zou u dat willen?
  — Zo ja, wat is uw ervaring met deze draadloze toepassing?


Dispositioneel Vertrouwen:

 • Vindt u dat we in onzekere tijden leven?
 • In welke stelling herkent u zich zelf het meest?
  – Ik vertrouw niemand.
  – Ik vertrouw niemand tot ze hebben bewezen dat ze te vertrouwen zijn.
  – Ik vertrouw anderen tot ze dit vertrouwen schenden.
  – Ik vertrouw anderen ookal maken ze fouten.


Relatie arts:

 • Hoe lang zit u bij uw huidige arts?
 • Bent u tevreden over uw arts?
 • Hoe heeft uw arts u ingelicht over de procedure en het gebruik van uw medische implantaat?
 • Was de arts duidelijk in zijn uitleg?
 • Wat weet u over de mogelijke risico’s van uw implantaat?
 • Heeft u zelf gevraagd naar de mogelijke risico’s?
 • Denkt u dat uw arts goed op de hoogte is van de mogelijke risico’s?


Vertrouwen in technologie:

 • Mate waarin men eigen apparaten (computers en mobiele telefoons) beveiligt (fire-wall, anti-virusprogramma, regelmatig updaten)
 • Motivatie voor het wel/niet beveiligen van eigen apparatuur.
 • Heeft u zelf gezocht naar informatie over de veiligheidsrisico’s?


Vertrouwen in de producent:

 • In hoeverre vertrouwt u erop dat producenten van (naam medische implantaat) verantwoordelijk omgaan met mogelijke risico’s?


Beeldvorming risico’s:

 • Wat zijn de belangrijkste risico’s waar u als patiënt bekend mee bent?
 • Zoekt u zelf actief naar informatie over de laatste ontwikkelingen? Zo ja, hoe dan?
 • Denkt u dat draadloze toepassingen op medische implantaten extra risico’s met zich meebrengen?
 • Hoe groot acht u de kans dat uw (naam medische implantaat) niet goed functioneert (interne balansverstoring, technisch falen)?
 • Hoe groot acht u de kans dat uw (naam medische implantaat) toegankelijk is voor onbevoegden derden (externe balansverstoring, kwaadaardige aanval door derden)?


Eigen aanbevelingen:

 • Indien van toepassing, wat zou u aanbevelen om medische implantaten gebruiksvriendelijker te maken?
 • Op welke manieren zou volgens u de veiligheid van medische implantaten kunnen worden vergroot?