Appendix 4

Vragenlijst beveiligingsexpert

Geslacht

Leeftijd

Bedrijf

Functie

Algemeen:

 • Hoe lang bent u werkzaam als (naam functie)?
 • Wat zijn uw taken als (naam functie)?
 • Wat zijn de belangrijkste risico’s waar u als beveiligingsdeskundige rekening mee moet houden?

 

In geval dat respondent bij een producent van medische implantaten werkzaam is:

Relatie Artsen:

 • Heeft u persoonlijk contact met de artsen die de medische implantaten voorschrijven?
  –Zo ja, hoe ziet dit contact eruit (over welke thema’s/problemen wordt daarbij gesproken)?


Relatie producenten:

 • Heeft u persoonlijk contact met de producenten van de medische implantaten?
  –Zo ja, hoe ziet dit contact eruit(over welke thema’s/problemen wordt daarbij gesproken)?


Informatieverstrekking:

 • Wat vindt u van de handleidingen die met de medische implantaten wordt meegeleverd?
 • Hoe groot acht u de kans dat de medische implantaten niet goed functioneert?
 • Wat zijn toekomstige plannen om medische implantaten gebruiksvriendelijker te maken?


Functioneren ABMI:

 • Is het mogelijk om het home monitoring systeem van een afstand (vanuit het ziekenhuis) te bedienen?
 • Waarom is het voor patiënten met een ICD of pacemaker nog niet mogelijk om hun gegevens van hun medische implantaat via Internet in te zien terwijl dit voor mensen met een insulinepomp wel mogelijk is?

Vertrouwen in de medische implantaat zelf:

 • Bent u bekend met home monitoring/telemonitoring?
 • Bent u bekend met andere draadloze toepassingen?
 • Wat is uw ervaring met deze ontwikkelingen?


Beeldvorming risico’s:

 • Denkt u dat draadloze toepassingen op medische implantaten extra risico’s met zich meebrengen?
 • In hoeverre denkt u dat producenten verantwoordelijk omgaan met de veiligheidsrisico’s van medische implantaten?
 • Hoe groot acht u de kans dat medische implantaten toegankelijk zijn voor onbevoegde derden?


Eigen aanbevelingen:

 • Op welke manieren zou volgens u de veiligheid van medische implantaten kunnen worden vergroot?