Appendix 2

Vragenlijst arts

Geslacht

Leeftijd

Bedrijf

Functie


Algemeen:

 •  Hoe lang bent u werkzaam als arts (cardioloog/internist)?


Relatie Patiënten:

 •  Heeft u veel vaste patiënten?
 • Hoe is uw relatie met uw patiënten?
 • Doen u of uw collega’s ook zelf onderzoek naar de tevredenheid van patiënten? Zo ja, wat kwam daar uit?


Informatieverstrekking:

 • Wat is de procedure als uw patiënten voorlicht over het gebruik van medische implantaten (welke informatie wordt standaard verstrekt?).
 • Wat vindt u van de handleidingen die met de medische implantaten wordt meegeleverd?
 • Heeft u het idee dat u goed op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen  betreffende de medische implantaten die u voorschrijft?
 • Zoekt u zelf actief naar informatie over de laatste ontwikkelingen? Zo ja, hoe dan?


Vertrouwen in de medische implantaat zelf:

 • Bent u bekend met home monitoring/telemonitoring?
 • Bent u bekend met andere draadloze toepassingen?
 • Wat is uw ervaring met deze ontwikkelingen?


Beeldvorming risico’s:

 • Wat zijn de belangrijkste risico’s waar u als arts rekening mee moet houden?
 • Denkt u dat draadloze toepassingen op medische implantaten extra risico’s met zich meebrengen?
 • Hoe groot acht u de kans dat de medische implantaten die u voorschrijft niet goed functioneren?
 • Hoe groot acht u de kans dat medische implantaten toegankelijk zijn voor onbevoegde derden/ door onbevoegde derden gemanipuleerd kunnen worden?
 • In hoeverre vragen patiënten zelf naar de mogelijke risico’s van medische implantaten?


Relatie producenten:

 • Heeft u persoonlijk contact met de producenten van de medische implantaten die u aan patiënten voorschrijft?
  –Zo ja, hoe ziet dit contact eruit?
  –Zo nee, zou u hier behoefte aan hebben?
 • In hoeverre denkt u dat producenten verantwoordelijk omgaan met de veiligheidsrisico’s van medische implantaten?
 • In hoeverre vertrouwt u erop dat u wordt ingelicht over nieuwe veiligheidsrisico’s?


Eigen aanbevelingen:

 • Heeft u suggesties om medische implantaten nog gebruiksvriendelijker te maken?
 • Op welke manieren zou volgens u de veiligheid van medische implantaten kunnen worden vergroot?