Appendix 3

Vragenlijst producent

Geslacht

Leeftijd

Bedrijf

Functie

Algemeen:

 • Hoe lang bent u werkzaam binnen (naam bedrijf)?
 • Wat zijn uw taken als (functie)?
 • Wat is de procedure bij de ontwikkeling van een nieuw model?


Relatie Artsen:

 • Heeft u persoonlijk contact met artsen die de medische implantaten voorschrijven?
  –Zo ja, hoe verlopen deze contacten (wat voor vragen/problemen worden daarbij besproken)?


Informatieverstrekking:

 • Wat vindt u van de handleidingen die met de medische implantaten wordt meegeleverd (wordt daarin voldoende aandacht besteed aan eventuele risico’s van inbraak/misbruik)?
 • Patiënten hebben binnen de interviews vaak het idee dat de informatie op de websites meer bedoeld is voor cardiologen dan voor patiënten omdat de informatie vaak als te technisch wordt ervaren. Klopt dit beeld volgens u?
 • Hoe groot acht u de kans dat de medische implantaten niet goed functioneren (Internet balansverstoring door technische mankementen)?
 • Hoe groot acht u de kans dat medische implantaten worden ‘gekraakt’ (kwaadaardige aanval van buiten)?


Vertrouwen in de medische implantaat zelf:

 • Bij welke medische implantaten is het mogelijk om gebruik te maken van home monitoring/telemonitoring?
 • Wat is uw ervaring met deze ontwikkelingen?
 • Zijn er nog andere draadloze toepassingen?
  — Zo nee, zijn hier plannen voor?
 • Hoe blijven jullie op de hoogte over de mate van tevredenheid van een product?
 • Hoe wordt er omgegaan met de gegeven feedback?


Functioneren ABMI:

 • Is het mogelijk om het home monitoring systeem van een afstand (vanuit het ziekenhuis) te bedienen?
 • Waarom is het voor patiënten met een ICD of pacemaker nog niet mogelijk om hun gegevens van hun medische implantaat via Internet in te zien terwijl dit voor mensen met een insulinepomp wel mogelijk is?


Beeldvorming risico’s:

 • Wat zijn de belangrijkste risico’s waar u als (functie) rekening mee moet houden?
 • Hoe wordt er binnen het bedrijf gezorgd dat de risico’s zo minimaal mogelijk blijven?
 • Denkt u dat draadloze toepassingen op medische implantaten extra risico’s met zich meebrengen?
 • Als er nieuwe risico’s worden ontdekt, hoe wordt hier binnen het bedrijf mee omgegaan (misschien dat er een voorbeeld genoemd kan worden van een situatie)?
 • Hoe groot acht u de kans dat medische implantaten toegankelijk zijn voor onbevoegde derden?


Eigen aanbevelingen:

 • Wat zijn toekomstige plannen om medische implantaten (nog) gebruiksvriendelijker te maken?
 • Op welke manieren zou volgens u de veiligheid van medische implantaten kunnen worden vergroot?